شبکه GPON یکی از تکنولوژیهای جهانی شبکه PON میباشد که میتواند تعداد زیادی از ارتباطات دیجیتال را پشتیبانی کند.تکنولوژی GPON جهت غلبه بر محدودیت های شبکه BPON توسعه یافته و در ITU-T تحت گرافهای G984.1….G984.6 استاندارد شده است.مهمترین مشخصات شبکه GPON در لایه یک از مدل (Open Systems Interconnection)OSI که همان لایه فیزیکی است به شرح ذیل میباشد.نرخ بیتهای انتقال در جهت مرکز به سمت مشترک Downstream ،عبارتند از 1.24416Gbit/s or 2.48832Gbit/s میباشد.نرخ بیتهای انتقال در جهت مشترک به سمت مرکز Upstream ،عبارتند از 2.48832Gb/s 155mb/s,622mb/s, 1.24416Gb/s,طول موجهای نوری در جهت Upstream 1260…1360nmطول موجهای نوری در جهت Downstream 1650 nm 1480…نوع ترافیک دو طرفه و تعداد فیبرها میتواند 1 or 2 کر باشد.ماکزیم استفاده از اسپلیترها میتواند تا n:64 که با توجه به تضعیف شبکه پسیو محدود شده است.مقدار تضعیف در شبکه پسیو بین OLTوONU که شامل تضعیف کابل فیبرنوری ، کانکتورها ،اسپلیترها و غیره با توجه به کلاس آنها عبارتند از:(ClassA: 5…20Db) ,( class B: 10…25dB) , (class B+:13…28db), (class c: 15…30dB), (class c+:17…32dB)ماکزیمم مسافت 20 کیلومتر با استفاده ار لیزر DBF و 10 کیلومتر با استفاده از لیزر Fabry-Perot

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *