All posts by: کارت اعتبار فارس-IT

About کارت اعتبار فارس-IT

BPD1041005/2-Active Cooling Clu ﮐوﻟﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ BPD1041005/2 CLU Clu ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ BBUاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﺮ اﮐﺘﯿﻮ(ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم) ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﺘﯿﻮ ﮐﻮﻟﺮ از ﻣﺎژول ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮ-اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮای داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ […]

سلام روز بخیر همکاران محترم جهت درج درخواست مرخصی و اضافه کاری می بایست از نرم افزار ویسمن استفاده فرمایید. جهت دانلود نرم افزار ویسمن از دکمه ذیل استفاده نمایید. پس از آن جهت تحویل یوزر و پسورد به بخش IT مراجعه نمایید.  

سایت ترکی شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس راه اندازی شد. از این پس می توانید در کنار زبان های پارسی، عربی و انگلیسی، کوردی یا زبان ترکی استامبولی نیز از سایت شرکت دیدن فرمایید. https://www.telecomtender.com/tr

سایت کوردی شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس راه اندازی شد. از این پس می توانید در کنار زبان های پارسی، عربی و انگلیسی با زبان کوردی نیز از سایت شرکت دیدن فرمایید. https://www.telecomtender.com/ku

شبکه GPON یکی از تکنولوژیهای جهانی شبکه PON میباشد که میتواند تعداد زیادی از ارتباطات دیجیتال را پشتیبانی کند.تکنولوژی GPON جهت غلبه بر محدودیت های شبکه BPON توسعه یافته و در ITU-T تحت گرافهای G984.1….G984.6 استاندارد شده است.مهمترین مشخصات شبکه GPON در لایه یک از مدل (Open Systems Interconnection)OSI که همان لایه فیزیکی است به […]

باستحضار میرساند شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس اخیرا با سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه خود، توان تولید کانکتورهای کواکسیال از نوع پیچی 7/16″ برای کابل 7/8″ با VSWR=1.07 در باند فرکانسی 3600  را کسب نموده است. در این راستا توجه شما را به خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته جلب می نماییم: […]

آزمایشگاه شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس در یک سال گذشته با تکیه بر توان نیروهای خود تاسیس گردید. بخشی از تجهیزات آزمون های موجود در داخل شرکت و بر اساس استاندارد های بین المللی ساخته شده است و ما بقی تجهیزات نیز با تحقیقات جامع توسط تیم مهندسی شرکت، شناسایی و خریداری گردیده […]

الزامات انتقال کابل درون تونل ( بست تونلی ) شرایط کاری و محیطی موجود در تونل­ها، از جمله شرایط دمایی خاص، همچنین نیروهای ناشی از حرکت قطار و جریان نسبتا شدید هوا به گونه­ای است الزامات کاری خاصی را تحمیل می­کند. به این ترتیب باید نکات خاصی در انتقال کابل درون تونل­ها لحاظ گردد. در […]