چشم انداز شرکت در سال ۱۴۰۴

چشم انداز شرکت کارت اعتبار فارس در سال ۱۴۰۴

به لطف خداوند سبحان شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس در افق ۱۴۰۴ شرکتی است ریشه دار و برگرفته از هویت ایرانی و اسلامی، بزرگترین تأمین کننده نیاز مخابراتی داخلی کشور با جایگاهی برتر در منطقه، برخوردار از توان فن و هنر و همگام با فن آوری روز دنیا، با هدف ارز آوری و کار آفرینی در اقتصاد ایران.