چشم انداز شرکت در سال 1404

چشم انداز شرکت کارت اعتبار فارس در سال 1404

به لطف خداوند سبحان شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس در افق 1404 شرکتی است ریشه دار و برگرفته از هویت ایرانی و اسلامی، بزرگترین تأمین کننده نیاز مخابراتی داخلی کشور با جایگاهی برتر در منطقه، برخوردار از توان فن و هنر و همگام با فن آوری روز دنیا، با هدف ارز آوری و کار آفرینی در اقتصاد ایران.