فرم آنلاین استخدام

کارجوی گرامی

ضمن عرض سلام و خسته نباشید.

لطفا اطلاعات درخواستی در فرم ذیل را در کمال صداقت و با دقت فراوان وارد فرمایید، مرحله نخست گزینش از طریق این فرم می باشد.

 

مبلغ به تومان وارد شود.

بیش از یک گزینه قابل انتخاب است

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید