رسالت شرکت کارت اعتبار فارس

رسالت شرکت کارت اعتبار فارس

شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس با برخورداری از سابقه مناسب با تکیه بر فرهنگ و ارزش های خود به عنوان تأمین کننده و تولید کننده تجهیزات مخابراتی پسیو، تأمین نیازهای صنعت مخابرات کشور را وظیفه خود می داند و بدین منظور با اتکا به مزیت نسبی، و ایجاد مزیت رقابتی؛ وجود مواد اولیه و کالاهای مناسب، بازار موجود و قابل ملاحظه و حجم سرمایه گذاری های انجام شده در این شرکت با استفاده از نیروی انسانی دلسوز و با تجربه و متخصص در راستای افزایش توانمندی تولید و تأمین، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا درکشور، ایجاد برندهای رقابتی و مدرن سازی و توسعه شبکه زنجیره تأمین با رعایت اصل رشد خلاقیت و نوآوری، بهبود کیفیت و بهره وری و اعتمادزایی و کارآفرینی گام بر می دارد. ما اعتقاد داریم با تأمین نیازهای مادی و معنوی ذی نفعان، این شرکت انتظارات آنان را برآورده ساخته و روحیه مشارکت را در جهت رونق، رشد و توسعه پایدار این شرکت و هم افزائی توان های موجود برای مانائی و ارتقاء برانگیزانیم.