خدمات تولیدی

خدمات تولیدی

آنچه شرکت کارت اعتبار فارس را از سایر شرکت ها متمایز می کند، سرعت تولید و ارسال و قیمت رقابتی و انعطاف لازم در تامین خواست مشتری بر اساس فرآیندهای تولید نظیر برش، جوشکاری، پرس و مدیریت  برونسپاری سایر موارد نظیر تزریق پلاستیک ، آبکاری و رنگ می باشد. هدف از پروسه تولید ، ساخت محصول مورد نیاز مشتری با کیفیت استاندارد است.

شرکت کارت اعتبار فارس نقشه ها، طراحی فنی و مشخصات محصول را توسط کارشناسان متخصص ارائه می‌نماید و تهیه قالب های تزریق را از طریق برونسپاری و کنترل دائم تولید برونسپاری شده دنبال می کند.

در واحد مونتاژ، محصولات تولید شده توسط واحد های مختلف در درون و خارج از شرکت با دقت توسط پرسنل متخصص و کارشناسان مربوطه مونتاژ می گردد تا محصول نهایی با کیفیت و قابلیت رقابت عرضه گردد.

 

ظرفیت سالیانه تولید
انواع جامپر 120.000 عدد
 انواع گراندکیت 120.000 عدد
 انواع بست 320.000 عدد
 تجهیزات شبکه  44.000 عدد
انواع راک 2.000 عدد
پچ پنل 2.000 عدد
فیوز پنل 500 عدد
تجهیزات تکمیلی تولید 50.000 عدد