اسپلیتر توان

FCCC-Optical-Splitter-Rackmount-fa کاتالوگ اسپلیتر نوری رکمونت اسپلیتر نوری رکمونت یک وسیله نوری پسیو است که در داخل رک می تواند جای گیرد و توان نوری در حال انتقال را به چند شاخه تقسیم کند . این تقسیم توان با افت در شبکه همراه است که ارتباط مستقیمی با نسبت تقسیم و تعداد شاخه ها دارد. اسپلیتر […]

FCCC-Optical-Splitter-1-to-N-fa کاتالوگ اسپلیتر نوری 1 به N اسپلیتر فیبر نوری ، یک وسیله نوری پسیو است که می تواند توان نوری در حال انتقال را به چند شاخه تقسیم کند. این تقسیم توان با افت در شبکه همراه است که ارتباط مستقیمی با نسبت تقسیم و تعداد شاخه ها دارد. اسپلیتر نوری به عنوان یک […]