بازدید نمایندگان بانک رفاه

نمایندگان بانک رفاه کارگران در بازدید مورخه 27-08-1397 به بررسی مستندات، امکانات تولیدی و آزمایشگاه کارت اعتبار فارس پرداختند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *