تکنولوژی تولید كارت اعتبار فارس

خدمات تولیدی

آنچه شرکت کارت اعتبار فارس را از سایر شرکت ها متمایز می کند، سرعت تولید و ارسال و قیمت رقابتی و انعطاف لازم در تامین خواست مشتری بر اساس فرآیندهای تولید نظیر برش، جوشکاری، پرس و مدیریت  برونسپاری سایر موارد نظیر تزریق پلاستیک ، آبکاری و رنگ می باشد. هدف از پروسه تولید ، ساخت محصول مورد نیاز مشتری با کیفیت استاندارد است.

اپراتور تولید اپراتور تولید

 

شرکت کارت اعتبار فارس نقشه ها، طراحی فنی و مشخصات محصول را توسط کارشناسان متخصص ارائه می‌نماید و تهیه قالب های تزریق را از طریق برونسپاری و کنترل دائم تولید برونسپاری شده دنبال می کند.

اپراتور تولید اپراتور تولید

 در واحد مونتاژ، محصولات تولید شده توسط واحد های مختلف در درون و خارج از شرکت با دقت توسط پرسنل متخصص و کارشناسان مربوطه مونتاژ می گردد تا محصول نهایی با کیفیت و قابلیت رقابت عرضه گردد.

ظرفیت سالیانه تولید در یک شیفت

انواع جامپر 5000 عدد
 انواع گراندکیت  44000 عدد
 انواع بست 123500 عدد
 تجهیزات شبکه  44000 عدد
دریچه فیدر 50 عدد
انواع راک 180 عدد
پچپنل 150 عدد
PDU Box 600 عدد
فیوز پنل 150 عدد
تجهیزات تکمیلی تولید 50000 عدد