مشخصات محصول

 
 
 
 
-
Information
fccc
نام محصول .
تقویت کننده توزیعی
کد محصول .
FC-DA-1:8
معرفی محصول:
یک ماژول تقویت کننده توزیعی است که ورودی آن یک تک سیگنال مدیا بوده و این سیگنال را به 8 سیگنال همسان در خروجی تبدیل می کند. این ماژول از انواع فرمت های سیگنال پشتیبانی و نرخ بیت 19.4 Mb/s تا 2970 Mb/s را فراهم می کند.
-
Other Details

 

کاربرد
• تقسیم سیگنال مدیا میان سایر تجهیزات
امکانات
• تشخیص خودکار SD/HD
• تنظیم Slew rate خروجی خودکار
• پشتیبانی از چند نرخ کلاک
• پشتیبانی از نرخ بیت های کم یا سیگنال های غیر ویدئویی
• حفظ کیفیت سیگنال خروجی

 

 
-
Technical Specification
Electrical outputs
+5V / 1.4W DC power consumption
1 passive loop-through (-PL version) Number of outputs 8 reclocked
 75 Ohm BNC Connectors
 - < -15 dB , 5 MHz – 1.5 GHz
- < -10 dB , 1.5 GHz – 3 GHz
Output return loss
800mV +/- 10% Output signal level
- SD limit: [0.4ns – 1.5ns]; <0.5ns rise/fall var.
- HD limit: < 270ps, <100ps rise/fall var.
- 3G HD limit: <135ps, <50ps rise/fall var.
Output signal rise / fall time
<10% Amplitude overshoot
- All outputs are non-inverting Polarity
- SD: <0.2 UI
- HD: <1 UI
- 3G HD: <1UI
Output timing jitter
- SD: <0.15 UI
- HD: <0.15 UI
- 3G HD: <0.2UI
Output alignment jitter
Electrical inputs
1 Number of inputs
 75 Ohm BNC Connectors
- < -15dB, 5MHz -1.5GHz
- < -10dB, 1.5GHz - 3GHz
Input return loss
- SD limit:
- 10Hz-10kHz: >1 UI
- 10kHz-10MHz: >0.2 UI
- HD limit:
- 10Hz-100kHz: >1 UI
- 100kHz-150MHz: >0.2 UI
- 3G HD limit:
- 10Hz-100kHz: >2 UI
- 100kHz-300MHz: >0.3 UI
Jitter tolerance
Cable equalization , DA-3GHD-8
 comments Typical Min. Format 
  
 
Belden 8281
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
  325 m 300 m SD-SDI
Belden 1694A
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
200 m 150 m HD-SDI
Belden 1694A
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
100 m 70 m 3GHD-SDI
Cable equalization , DA-3GHD-8-PL , single unit
comments Typical Min. Format    
Belden 8281
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
225 m 200 m SD-SDI
Belden 1694A
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
75 m  50 m HD-SDI
Belden 1694A
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
40 m  30 m 3GHD-SDI
Cable equalization , DA-3GHD-8-PL , two looped- units
comments  Typical Min. Format
 Belden 8281
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between module
225 m 200 m SD-SDI
Belden 1694A
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
60 m 50 m HD-SDI
 Belden 1694A
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
 25 m 25 m 3GHD-SDI
Cable equalization , DA-3GHD-8-PL , three looped- units
comments Typical Min. Format
Belden 8281
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
200 m 175 m SD-SDI
 Belden 1694A
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
50 m 30 m HD-SDI
 Belden 1694A
BER< 10E-12
Total length of cable included
patching between modules
20 m 15 m 3GHD-SDI
Supported standards
SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259M,
SMPTE305M, SMPTE310M
SMPTE
EN50083-9 DVB-ASI

دریافت کاتالوگ

Prod.
تقویت کننده توزیعی 1:8
Publish Date.
2016