چشم انداز شرکت کارت اعتبار فارس در سال 1404
 


 

به لطف خداوند سبحان شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس در افق 1404 شرکتی است ریشه دار و برگرفته از هویت ایرانی و اسلامی، بزرگترین تأمین کننده نیاز مخابراتی داخلی کشور با جایگاهی برتر در منطقه، برخوردار از توان فن و هنر و همگام با فن آوری روز دنیا، با هدف ارز آوری و کار آفرینی در اقتصاد ایران.